Xem phim Võ thuật

 • FULL 2014

  Cuồng Nộ Bá Vương

  The Fatal Encounter

 • HD | FULL 2014

  Hồ Ly Tinh

  The Extreme Fox

 • HD | FULL 2009
 • Sắp Chiếu | HD | FULL 2013

  Đại Mạc Dao

  Tinh Nguyệt Truyền Kỳ

 • HD | FULL 2009
 • HD | FULL 2010
 • Thuyết Minh | HD | FULL 1993

  Võ Trạng Nguyên

  The Kung Fu Scholar

 • HD | FULL 2014

  Đẫm Máu Hà Nam

  General's Goblet

 • 38/38 | HD | FULL 2014
 • 42/42 | HD | FULL 2014
 • 49/49 | HD | FULL 2014
 • 60/60 | HD | FULL 2014

  Truyền Thuyết Thiếu Lâm Tự 3

  Legend of Shaolin Temple 3

 • 50/50 | HD | FULL 2014
 • 50/50 | HD | FULL 2014

  Tân Phong Thần Bảng

  The Investiture Of The Gods

 • 34/34 | HD | FULL 2010
 • 18/18 | HD | FULL 2008
 • 10/10 | HD | FULL 2007
 • HD | FULL 2014

  Chiến Binh Đường Phố

  Street Fighter: Assassin's Fist

 • 25/25 | HD | FULL 2008
 • FULL 1984
 • FULL 1996
 • FULL 1991
 • FULL 1988
 • FULL 1997